Kolegialni coaching in koristi, ki jih prinaša

Ena od novejših psiholoških raziskav prikazuje, da sta z razvojem organizacije povezani dve osnovni vrsti miselnosti med zaposlenimi. Prva je t.i. fiksna in druga je usmerjenost v napredek in razvoj. Ljudje v organizaciji s fiksno miselnostjo se upirajo sprejemanju novih izzivov in vztrajajo pri starem, varnem, že utečenem delovanju. Ne marajo sprememb. Na drugi strani so zaposleni, ki jih označuje miselnost, usmerjena v napredek in razvoj. Spremembe zmorejo videti kot priložnost, zmožni so organizacijske strukture urediti na novo, se nenehno učijo, strokovno razvijajo in izboljšujejo v svojih zmožnostih opravljanja poslovnih funkcij.

Sandra Bohinec Gorjak

Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
LinkedIn

V današnjem času je preživitvena miselnost ravno ta, ki je usmerjena v rast. Učinkovito orodje, s pomočjo katerega podjetje deluje v smer rasti, je kolegialni coaching. Poglejmo koristi, ki jih prinaša v podjetje.

Kaj je coaching?

ICF (International Coach Federation) kot najvišje profesionalno svetovno združenje coachev, opredeli coaching kot interaktivni proces, v katerem coach uporabi posebne coaching tehnike in koncepte, ki stranki omogočijo doseči odlične rezultate na področju osebne rasti, kariere ali poslovne uspešnosti. Skozi coaching proces stranke poglobijo svoja znanja, izboljšajo zmožnosti udejstvovanja na najrazličnejših področjih in zvišajo kakovost uresničevanja osebnih ali poslovnih ciljev.

Kaj je kolegialni coaching?

Kolegialni coaching je proces podpore med zaposlenimi v podjetju