ADMA

Ključne spremembe v komunikaciji z generacijo, ki bo do leta 2030 preplavila trg dela

Komunikacijski slog, ki ga ima generacija Z, je jedrnat, neformalen in idealen v besedilni obliki. Vendar to ne označuje v celoti komunikacijskih preferenc generacije Z. Cenijo tudi osebno interakcijo.

FOTO: Unsplash

Se tudi vam zdi, da se na delovnem mestu različne generacije med seboj »ne slišimo«? Se pogovarjamo, da, a se zdi, kot da prejete informacije »prevajamo« vsak na svoj, nekoliko drugačen način. Niste edini, ki se vam tako zdi. Ni pa različno razumevanje sporočil razlog, da ne moremo konstruktivno sodelovati med seboj in biti učinkoviti na delovnem mestu.

Vsaka generacija odrašča v drugačnem kontekstu (v najširšem pomenu vsega, kar obdaja osebo) in ima posledično lahko različna pričakovanja tudi glede dela. Na primer, pripadniki tihe generacije so običajno prikazani kot zelo konservativni, medtem ko je generacija Z močno odvisna od tehnologije in suvereni pri uporabi platform družbenih omrežij. Za razliko na primer od starejše generacije, katerih predstavniki po večini raje uporabljajo druge oblike komunikacije. Ne moremo mimo tega, da posledično prihaja do težav pri obvladovanju generacijskih vrzeli na delovnem mestu, ki nastanejo zaradi nerazumevanja oziroma napačnega razumevanja. Vsaka generacija ima lahko svoje želje in pričakovanja, tudi v primeru, ko gre za opravljanje delovnih obveznosti. Tako na primer, generacija X, baby boomerji in pripadniki tihe generacije načelom bolj spoštujejo avtoritete kot njihovi pozneje rojeni kolegi. Prav tako so načeloma bolj »zvesti« določenemu podjetju.

Generacija Z, ki je navajena hitrega dostopa do informacij, ima lahko kratko pozornost.Pri komunikaciji z njimi bodite neposredni in jedrnati.

Zrušimo predsodke