Delo na daljavo in tveganje za pojav mobinga

Izbruh epidemije covid-19 je takorekoč čez noč povzročil velike spremembe v načinu dela. Veliko delodajalcev je tako zaposlenim omogočilo delo od doma in ob tem spoznalo, da je ob podpori tehnologije možno zelo veliko stvari delati na daljavo, zato lahko pričakujemo, da se bo njegov obseg bistveno povečal. Prav zato je zdaj izjemno pomembno vzpostavljanje novih protokolov sodelovalne organizacijske kulture, ki bo zmanjševala tveganja za pojav mobinga pri delu na daljavo.

Danijela Brečko

Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
LinkedIn

Mobing obstaja tudi pri delu na daljavo

Psihično in čustveno nasilje pri delu na daljavo ne bo izginilo, čeprav bi kdo pomislil, da ga je manj kot pri opravljanju dela v klasičnih delovnih okoljih. Načini, kako se mobing izkazuje pri delu na daljavo, so v marsičem enaki tistim, ki jih lahko opazujemo v pisarnah - povzročitelj mobinga se bo pokazal v svojih vedenjih in ravnanjih oz. v procesih komunikacije, ne glede na to, ali se ta odvija v sosednji pisarni, ali pa po videokonferenčnem klicu oz. na sodelovalnih spletnih platformah. 

Neprimerna vedenja in ravnanja, kot recimo neprimerni komentarji, pristranski ali diskriminatorni pogledi, klevetanje, širjenje govoric, nenehno kritiziranje dela, dajanje nejasnih pripomb, zavajajoča navodila, cinizem … in druga sovražna vedenja, najdejo celo več prostora za skrivanje na spletnih platformah, ki jih upravljavci ne nadzorujejo.

Pri delu na daljavo je