Tiste, ki nimajo fasade, bodo najprej opozarjali, v naslednji fazi pa kaznovali

MOP je inšpekciji izdal obvezno navodilo v zvezi z začetkom uporabe enostanovanjskih stavb.

Irena prodan

Facebook

Foto: Unsplash

Nekatere enostanovanjske stavbe so se začele uporabljati po 1. 6. 2018,