Pravo

Ukrepi za odpravo posledic ob poplavah, ki se jih lahko poslužijo podjetja

Državni zbor je dne 10.8.2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). Predlog spremembe Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč vzpostavlja pravno podlago za oblikovanje in sprejem predhodnega delnega programa odprave posledic naravne nesreče ter možnost dodelitve predplačila lokalnim skupnostim iz sredstev državnega proračuna z namenom zagotovitve takojšnje pomoči prizadetim območjem, ter omogoča dodelitev sredstev državnega poračuna neposrednim proračunskim uporabnikom pri odpravi posledic naravnih nesreč, tudi pred potrditvijo končne ocene nastale neposredne materialne škode.

V nadaljevanju predstavljamo nekatere poglavitne rešitve, ki jih zakon prinaša z vidika podjetij ter družb ter njihovega poslovanja: