Zakaj je pozitivna psihologija pri komunikaciji s sodelavci pomembna?

Pozitivna psihologija je znanstvena disciplina psihologije, ki se ukvarja z raziskovanjem dejavnikov in okoliščin, pomembnih za srečo in blagostanje, uspevanje ter optimalni razvoj posameznikov. Je relativno mlada veda. V samostojno znanstveno disciplino se je oblikovala na prehodu v 21. stoletje, njen utemeljitelj pa je ameriški psiholog, prof. Martin Seligman.

Marko Divjak, DOBA Fakulteta

Facebook

FOTO: UNSPLASH

Prizadevanje za razvoj blagostanja

Pozitivna psihologija temelji na »modelu zdravja« in predstavlja protiutež klasični psihologiji, ki temelji na »modelu bolezni« in se pretežno ukvarja z diagnosticiranjem in odpravljanjem težav, disfunkcionalnosti in simptomatike. Zdravje v najširšem pomenu, kot ga razume pozitivna psihologija, ni zgolj odsotnost bolezenskih simptomov, je bistveno več kot to. Opišemo ga lahko kot optimalno stanje psihosocialnega funkcioniranja, kar poznamo tudi pod izrazom (subjektivno) blagostanje. Posameznik z visoko izraženim blagostanjem je srečen, se dobro počuti v svoji koži, je bolj kreativen, produktiven in uspešen. Gre za enega izmed osrednjih konceptov pozitivne psihologije, ki ga je mogoče aplicirati tudi na področje organizacijskega vedenja, torej na