Preden zaklenete pisarno …

Tik pred dopustom moramo v službi še marsikaj postoriti – zaključiti pomembne zadeve, oddati projekte, predati nedokončane naloge drugim, pospraviti pisarno, zaliti rože … No, v vsej tej gneči opravkov pa se hitro lahko zgodi, da pozabimo na nekaj izjemno pomembnega. To je samodejni odgovor pri elektronski pošti, ki ga mnogi bolj poznate pod izrazom »out of office«.

Irena Potočar Papež

Facebook

Foto: Unsplash

To bo zdaj kmalu aktualno, saj prihajajoči čas prinaša s seboj tudi nekaj več nedelovnih dni v strnjeni obliki. Torej dopust. Počitnice. Proste dni. Odklop. Počitek. Kakor koli že to imenujemo, v mislih imamo odDIH. Čas, ko se ne ukvarjamo z delovnimi obveznostmi. A to še ne pomeni, da bo v delovnem okolju zato vse zastalo. Delovni proces v poslovni organizaciji, kjer smo zaposleni, mora seveda potekati nemoteno.

To pristojni zagotovijo z nadomeščanjem, začasno razporeditvijo dela sodelavcem, ustreznim delovnim rokovnikom in podobno. Vsak sam pa tudi s tem, da vse deležnike, s katerimi kakor koli sodeluje tudi prek pisne komunikacije, pisno obvesti o svoji odsotnosti.

Taka sporočila so še posebej pogosta v poletnih mesecih, ko zaposleni izkoristite največji del svojega dopusta in ste praviloma najdlje v enem delu odsotni iz službe.

Zdaj že veste, kaj imam v mislih –