ADMA

4 aplikacije, ki vam pomagajo uravnavati stres na delovnem mestu

Kako bi odgovorili, če bi vas vprašali, ali se zavedate, kaj vse vas spravlja v stres? Stres na delovnem mestu ni zgolj občutek nelagodja ali živčnosti; gre za kompleksen psihofizični odziv na številne pritiske, ki jih doživljamo pri delu ali v prostem času. Obstajajo pa aplikacije, ki vam lahko pomagajo prepoznavati vaše stresorje in uravnavati vašo dnevno raven stresa. Jih poznate?

Tehnološki napredek in spremenjeni delovni vzorci sicer prinašajo več prilagoljivosti in priložnosti za lažje usklajevanje službenega in zasebnega življenja. Pa vendar hiter tempo življenja ne prizanaša, zato je stres eden od najpogostejših, a hkrati tudi najmanj prepoznanih izzivov, s katerimi se srečujemo v sodobnem svetu.

Pogosto se ne zavedamo njegovih vzrokov in potencialnih tveganj. Skupek vseh dejavnikov ima lahko škodljive posledice za produktivnost, kakovost dela in celo organizacijsko kulturo podjetja. Zato si sami lahko pomagate z uporabo aplikacij, ki se vam bodo pomagale sprostiti, hkrati pa razumeti, kako različne situacije v resnici vplivajo na vaše duševno zdravje.

Happify

Happify je terapevtska aplikacija, ki združuje kognitivno-vedenjsko terapijo s pozitivno psihologijo. S pomočjo različnih iger in vaj za obvladovanje stresa vas Happify spodbuja k pozitivnemu razmišljanju in gradnji odpornosti proti stresu. Aplikacija tudi spremlja vaš napredek in vam omogoča, da se osredotočite na področja, kjer lahko izboljšate svoje duševno zdravje.

Po prijavi na Happify boste morali odgovoriti na niz vprašanj, ki pomagajo aplikaciji razumeti vaše duševno stanje in kaj bi vas lahko obremenjevalo.