Intervju

»Izobraževanje mi je spremenilo življenje«

ADMA INTERVJU: Zoran Bjelan

IME IN PRIIMEK: Zoran BjelanIZOBRAZBA: dipl. ekonomist DELOVNO MESTO: tajnik PODJETJE: Mestna občina Ljubljana UDELEŽENEC KONGRESA ALI POSVETA ADMA: Jesenski posvet ADMA v Mariboru

Kdo ste in s katerimi besedami bi se opisali?

Sem pozitivna oseba, ki v ovirah vidi priložnosti, da jih premagujem. V težavah sem spoznal samega sebe in sprevidel, da lahko premikam meje.

Zaupajte nam kratek opis svoje karierne poti.

Voznik tovornega vozila, voznik reševalnega vozila. Po prometni nesreči pred sedemnajstimi leti in posledično z veliko zdravstvenimi težavami, me nihče ni želel zaposliti, dokler nisem dobil priložnosti na Mestni občini Ljubljana, kjer so mi izkazali zaupanje.

Učimo se skozi delo. Ambicija pa nikomur ne škodi. Iščite praktične rešitve in naj vas ne bo strah, da jih predlagate.

Koliko let ste na trenutnem delovnem mestu?

Zadnjih pet let v Odseku za splošne zadeve v referatu za vzdrževanje poslovnih prostorov opravljam delo poslovnega sekretarja.

Zakaj ste se odločili postati poslovni sekretar?

Bilo je naključno, a ker verjamem v priložnosti v življenju, sem bil te možnosti resnično vesel. Ves čas mi je poleg organizacije dela, za katerega sem zadolžen, zelo pomembno komuniciranje z ljudmi, kjer sem prijazen, spoštljiv in pripravljen vsakomur pomagati. Po odzivih sodeč sem tu resnično uspešen.

Ali bi lahko izpostavili osebo, mentorja, ki je pomembno vplival na vašo karierno pot, rast in zakaj, oziroma, kako je vplival na vas?

Do zdaj sem imel in še imam izredno srečo s svojimi nadrejenimi. Prepoznali so mojo željo po delu in pripravljenost, da na delovnem mestu storim kaj več oziroma še več. Nič mi ni težko, vse mi predstavlja izziv. Svoje sodelavce od prvega dne povprašam za nasvet, zanj se vedno iskreno zahvalim. Verjamem, da v življenju nihče ne more vedeti vsega. Na splošno velja, da uprava ni fleksibilna, s svojim delom dokazujem, da smo lahko, saj smo servis občanov.

Kaj vse obsega vaše delo?

Komunikacijo med oddelki in odseki mestne uprave, organizacijo dela, pripravo dopisov in naročil, dogovore z zunanjimi izvajalci, finance in javna naročila v odseku, pomoč sodelavcem na lokacijah.

Katere so glavne spremembe, ki ste jih zaznali pri svojem delu, odkar ste na tem delovnem mestu?

Izrazito se je povečala komunikacija tako s posamezniki kot z organizacijami, več je tudi pisarniškega dela.

Brez katerega tehnološkega pripomočka si ne znate več predstavljati dela?

Brez računalnika in mobilnega telefona.

Kako gledate na pomen izobraževanja za posameznika?

Meni je izobraževanje spremenilo življenje. Ne gre samo za znanja in vedenja, gre za samozavest. Vseskozi mi vzbuja željo, znati in vedeti kaj več, tudi v vsakdanjih stvareh.

Kaj vas navdušuje in motivira?

Rezultati v poslovnem in osebnem življenju, osebnostno se spreminjam v smeri, ki me navdihuje. Družina to opaža in me pri tem podpira.

Katere tuje jezike obvladate?

Angleščino in razumem ter govorim jezike nekdanje skupne države.

Kaj je bil do zdaj vaš največji izziv na delovnem mestu in kako ste se spopadli z njim?

Pomoč pri organizaciji lokalnih volitev. Pomagal mi je tajnik volilne komisije in sodelavci z izkušnjami. Na koncu sem bil uspešen.

Katere so prednosti in slabosti vašega dela?

Prednosti so (pre)poznavanje pravnih podlag in potreb pomožnih dejavnosti za delovanje lokalne samouprave, komunikacija z različnimi, tudi zunanjimi deležniki. 

Slabosti je veliko, hitrih dogodkov, na katere ne moremo biti vnaprej pripravljeni, posledično so odločitve tudi napačne.

Če bi še enkrat izbirali svojo poklicno pot, bi se znova odločili za delo, ki ga opravljate, in zakaj?

Ponovno bi se odločil za to delo. Ker sem uspešen in ker me to delo iz dneva v dan veseli, rad ga opravljam. Vedno je kaj novega, jaz pa nimam težav z dejstvom, da se v resnici učimo vse življenje.

Kako skrbite, da vam stres ne pride pod kožo?

Družim se s pozitivnimi ljudi, z njimi imam odkrite odnose. Vedno imamo čas drug za drugega. Humor je v življenju koristen, tudi če nastane težava. Posameznik mora slej ko prej tudi nase in na dogodke v življenju gledati s humorjem, mar ne?

Kaj bi svetovali nekomu, ki se je pravkar odločil postati poslovni asistent?

Ključna je prijaznost v komunikaciji in ne reči ne težavi. Učimo se skozi delo. Ambicija pa nikomur ne škodi. Iščite praktične rešitve in naj vas ne bo strah, da jih predlagate.

Vaše življenje se je po prometni nesreči obrnilo na glavo. Katerih naukov vas je naučil ta nesrečni dogodek?

Po vseh dogodkih, diagnozi in zdravstvenih težavah skušam v življenju biti kar najbolj pozitiven. Žal se naše življenje lahko zelo hitro konča, ali pa se nam obrne na glavo. Moj odnos do drugih je nadvse spoštljiv, nobenega ne želim kakor koli prizadeti.

Kaj počnete v prostem času?

Študiram, ker delam magisterij poslovnih ved. Prosti čas posvečam tudi družini in rad imam hribe.

Kje ste bili nazadnje na dopustu in kam bi radi odpotovali?

Poleti na Jadranu, z otroki bi želel skupaj spoznati druge države.

Katera je zadnja knjiga, ki ste jo prebrali?

Jaz sem Zlatan Ibrahimović. Navdihujoča knjiga, ki ti da vedeti, da se s trdim delom, vztrajnostjo in odrekanjem na dolgi rok pride do uspeha.