Zdravje na delovnem mestu

Mag. Nataša Novina

Facebook

Programi Term Krka za promocijo zdravja

Terme Krka imajo bogato zdraviliško tradicijo, osnovna dejavnost pa je medicinska rehabilitacija. V svojih centrih zdravja imamo visoko razvito zdravstveno ponudbo za rehabilitacijo stanj po poškodbah in boleznih lokomotornega sistema, boleznih srca in ožilja ter boleznih dihal.

Živeti zdravo življenje je poslanstvo Term Krka in s sodobnimi storitvami ga prenašamo na goste. Za njih razvijamo programe, ki so korak na poti k boljšemu počutju, zdravju, sprostitvi in estetski zunanjosti, v okviru zdravstvenih centrov pa delujejo tudi sodobni diagnostični centri z različnimi specialističnimi ambulantami. Bogat nabor medicinskega znanja širimo na področja preventive.

Ponudba programov varovanja in krepitve zdravja v podjetjih, ki jih izvajamo v vseh treh zdraviliščih Term Krka (v Termah Dolenjske in Šmarješke Toplice ter v obmorskem centru Talaso Strunjan), je celovita in vključuje:

Z izvajanjem teh programov imamo v Termah Krka bogate izkušnje. Že več kot 20 let pri nas potekajo programi rehabilitacije poklicnih poškodb, medicinsko programirani aktivni oddihi, preventivni pregledi in številni drugi programi s področja varovanja zdravja za najuglednejša slovenska podjetja.

V svoji ponudbi imamo tudi programe promocije zdravja na delovnem mestu, pri izvedbi katerih sodelujemo z zdravniki medicine dela. Skrb za zdravje zaposlenih namreč dolgoročno vpliva na poslovno uspešnost podjetij. Zmanjšuje absentizem in prezentizem ter pomembno vpliva na večjo produktivnost. Vlaganja v zdravje zaposlenih so zato nujna.

Programe promocije zdravja razvijamo v tesnem sodelovanju s podjetji, delijo pa se v tri skupine:

S Planetom GV in podjetjem ZAP Ljubljana smo pripravili tudi 1-dnevni program Izobraževanje promotorjev zdravja na delovnem mestu, ki bo 24. 10. 2018 v Termah Šmarješke Toplice, na katerega  vas vljudno vabimo. Več o programu izobraževanja in predavateljih lahko najdete na spletni strani Planeta GV in Term Krka.