Kariera

Zakaj je zaposlovanje invalidov dobra odločitev?

Invalidi vsak dan na delovna mesta prinašajo svoje sposobnosti in talente, opravljajo vse vrste del na vseh ravneh, v podjetjih vseh velikosti. Velikokrat niso samo zaposleni, so tudi podjetniki, strokovnjaki, inovatorji. Kljub temu imajo invalidi v Sloveniji nižjo stopnjo zaposlenosti kot splošna populacija. To drži, čeprav invalidi pogosto ponazarjajo lastnosti, ki jih delodajalci iščejo, vključno s prilagodljivostjo in iznajdljivostjo. Ali povedano drugače – invalidnost je raznolikost. In če v svojem podjetju želite gojiti kulturo raznolikosti, pravičnosti, vključenosti in dostopnosti na delovnem mestu, je zaposlitev invalida za vas priložnost!

Si v novem letu želite korenitih sprememb, ki bodo imele konkretne pozitivne posledice na delovanje vašega podjetja? Za dokaz v vidnem svetu je potrebna sprememba v tistem, ki ni tako viden. Potrebna je sprememba v miselnosti.

Invalidi so osebe s trajno spremembo zdravstvenega stanja, ki je ni mogoče odpraviti z zdravljenjem oziroma rehabilitacijo.

»Stoletja so bila potrebna, da je dozorelo spoznanje o človeškem dostojanstvu, ki ga usmiljenje samo ne more zagotoviti. Če namreč nekomu iz usmiljenja podarimo nekaj, kar mu pripada in do česar ima nesporno pravico, smo ga zelo prefinjeno, a zelo surovo užalili in osramotili. Kot ima črnec pravico biti črn in ima musliman pravico verovati v Alaha, ima tudi invalid pravico biti invalid. In da črnec lahko študira na univerzi in se zaposli v podjetju, ni stvar našega usmiljenja, ampak je vsebina njegove pravice biti črn. Pravica biti invalid pomeni, da ima invalid pravico dostopa na vse pločnike in v vsa nadstropja, čeprav je priklenjen na invalidski voziček. Pomeni, da ima pravico spremljati poročila in komunicirati s svetom, čeprav je gluh ali slep. Pomeni, da ima pravico študirati in se zaposliti, čeprav je invalid. Pa ne zato, ker bi bila država dobrohotna in usmiljena, ampak ker ima on sam pravico biti gluh ali slep.« (France Cukjati, dr. med., 2005).

Kdo so osebe s statusom invalida?

Invalidi so osebe s trajno spremembo zdravstvenega stanja, ki je ni mogoče odpraviti z zdravljenjem oziroma rehabilitacijo. V širšem smislu ločimo telesne, duševne in socialne invalide. V ožjem smislu pa so lahko razlog za invalidnost: