Kariera

Zakaj brez zaposlovanja tujcev ne gre?

Kadri so ena ključnih konkurenčnih prednosti podjetij, morda celo najpomembnejša. Ob pomanjkanju kadrov ni razvoja, niti gospodarske rasti. Na eni strani imamo povečano povpraševanje delodajalcev po kadrih, na drugi pa rekordno nizko brezposelnost, slabo demografsko sliko in vseprisotno nezainteresiranost domačega prebivalstva za nekatere poklice. Zaposlovanje tujcev je v tem kontekstu popolnoma racionalna izbira slovenskih podjetij.