ADMA ODLIČNOST 2022 - KOLUMNA

Z novim poglavjem upanje na uresničitev zastavljenih ciljev

Slavica Keršič

Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
LinkedIn

V novem letu upam na uresničitev zastavljenih ciljev na službenem področju, kjer si že štiri leta prizadevam optimizirati delovne procese med zdravstveno administrativnimi sodelavci, kar bi posledično tudi optimiziralo delo zdravnikov.

Žal so to dolgotrajni procesi, ki so seveda povezani s financiranjem teh, kar pa seveda predstavlja za javne institucije veliko finančno breme. Celotni zdravstveni sistem se sooča s težavami oziroma krizo v zdravstvu. Ne le, da je premalo zdravnikov ali medicinskih sester, tudi administrativnega kadra je premalo. Kljub premajhnim osebnim dohodkom – minimalne plače – zdravstveno administrativni kader opravlja svoje delo korektno, kolikor se da pravočasno in odgovorno. Morda nekateri niso seznanjeni, kdo so zdravstveno administrativni sodelavci. So del tima, ki pacientove obravnave napišejo, obračunajo, jih naročijo na ponovne kontrolne preglede itn. So pomemben vezni člen v zdravstveni dejavnosti, podpora menedžmentu v zdravstvu.

Menim, da bi z optimizacijo delovnih procesov ponovno vzpostavili ravnovesje, ki se je zadnje čase nekako razblinilo. Zaposlene je treba v optimizacijo in digitalizacijo procesov vključevati, jih izobraziti in jim dodeliti kompetence za različna področja in s tem dvigniti kakovost procesov. Brezpapirno poslovanje bi bil drugi del optimizacije delovnih procesov. Prihodnost – občasno delo od doma tudi v zdravstvu. Zakaj pa ne?

Upam na boljšo prihodnost in prepoznavnost vseh profilov v zdravstvu, med katere sodijo tudi: zdravstveno administrativni sodelavci, poslovni sekretarji, strokovni sodelavci v splošnih službah ...

V Združenju zdravstvene administracije Slovenije si prizadevamo začrtati skupne cilje. Komunikacija, sodelovanje, izobraževanje, druženje, izmenjava izkušenj, sprejemanje kritik, izboljšave delovnih procesov in še bi lahko naštevala. Žalosti me, da se vsi zavedamo, da so potrebne spremembe, vendar jih ne izvajamo in s tem otežujemo delovne procese ter posledično širimo nezadovoljstvo med zaposlene.

Morda bo moja letošnja prva kolumna zvenela bolj kritična, vendar ne želim zamer na račun tega. Želim spremembe na boljše. Zato se pišejo kolumne. A, ne?