Odnosi

Z nagrajevanjem do večje motivacije zaposlenih

Delodajalci si želijo, da bi bili njihovi zaposleni zavzeti in motivirani za delo, zaposleni pa si želijo, da bi bilo njihovo delo ustrezno cenjeno in priznano. In kako to doseči? Če bi za to obstajala čarobna formula, bi pomemben del formule zagotovo predstavljalo nagrajevanje zaposlenih, ki je lahko denarno ali nedenarno.

Nagradimo zato, da motiviramo

Kako nagrajevati zaposlene, da bodo motivirani za delo in bodo prispevali k doseganju ciljev podjetja, je vprašanje, ki se mu je že v preteklosti namenjalo veliko pozornosti. Dandanes, ko se podjetja srečujejo s pomanjkanjem delovne sile, je področje nagrajevanja zaposlenih še toliko bolj pomembno in aktualno. Z ustreznimi sistemi nagrajevanja zaposlenih lahko namreč podjetja med drugim tudi privabljajo in zadržijo ključne kadre, kar je pomembna konkurenčna prednost. Ključni namen nagrade je ta, da motivira. Kar je popolnoma jasno, a pri vprašanju nagrad za zaposlene lahko pogosto naletimo na številne dileme. Prva je zagotovo ta, ali izbrati denarne ali nedenarne nagrade ali pa kar oboje.

Denarnega nagrajevanja se lotimo zelo premišljeno