Odnosi

Vse večji pomen timskega delovanja in sodelovanja

V zadnjih nekaj desetletjih se je timsko delovanje v organizacijah povečalo za 40 %. Organizacije se soočajo z izzivi hitro spreminjajočega se poslovnega okolja, ki jih je mogoče najbolj učinkovito nagovoriti ravno skozi timski pristop. Zato ne preseneča, da postajajo veščine timskega dela in sodelovanja zaposlenih vse bolj ključne.