Odnosi

Vse o vodenju »problematičnih« sodelavcev

Kaj so sanje vsakega vodje? Motivirani, pripadni in zadovoljni sodelavci. Takšni, ki z veseljem pridejo v službo, samoiniciativno vlagajo dodaten napor v delo, ko pride do problemov, imajo rešitve, so polni uporabnih idej, razumejo delovanje podjetja tudi iz zornega kota vodje, delujejo timsko v smeri skupnega cilja ... skratka sodelavci, s katerimi je užitek delati. Torej takšni, ob katerih vodja poleg strokovnega znanja ne potrebuje še dodatnega znanja iz psihologije vodenja »problematičnih« sodelavcev.