Kariera

Vse, kar morate vedeti o nadurnem delu

Gospodarski, tehnološki razvoj in razvoj v organizaciji dela so pripeljali do tega, da je delovni čas postal predmet mednarodnih aktov in zakonske ureditve. Po eni strani omejitve delovnega časa za delodajalce pomenijo podlago za oblikovanje stroškov dela in organiziranje delovnega procesa, za delavce pa so omejitve delovnega časa pomemben element pri usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti ter prostega časa.

Foto: Fotolia

Zato je zakonodajalec delovni čas uredil tako, da je navzgor omejil delovni teden. V interesu nemotenega opravljanja delovnega procesa je zakonodajalec dopustil opravljanje nadurnega dela, vendar je z zakonom določil izjeme, kdaj naj bi se nadurno delo opravljalo, in socialne partnerje hkrati napotil na dogovarjanje o večji urni postavki za nadurno delo. Ta naj bi delodajalce odvračala od napotovanja delavcev na opravljanje nadurnega dela.

Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo se lahko kot polni delovni čas določi delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden.