Odnosi

Vsak lahko postane dober vodja, če to želi

»Nasvet je redko dobrodošel in tisti, ki ga najbolj potrebuje, ga je po navadi najmanj vesel,« je nekoč zapisal Samuel Johnson, angleški pisatelj, pesnik in dramatik. Pa vendar, vzemimo vsi skupaj vsebino v nadaljevanju dobronamerno, kar tudi je. Navsezadnje smo vsi vodje svojega življenja in nekaj dobrih nasvetov nam ne more škoditi. V nadaljevanju se bom sicer osredinila na položaj vodje v podjetjih in organizacijah, čeprav gre v osnovi za kompetentnost človeka, ki postane vodja.