Počutje

Vodenje pod vplivom alkohola (in drugih substanc)

Za zasvojene posameznike je njihov opoj daleč pomembnejši od poslanstva organizacije, delovnih obveznosti, odnosov, spoštovanja dogovorov ali česar koli drugega. Zato jim ne bi smeli zaupati odgovornosti vodenja.

Vsak tretji Slovenec pretirano posega po alkoholu, vsak deseti je z alkoholom zasvojen. Če temu prištejemo še zlorabo drog, zdravil in drugih substanc ter dodamo še ne kemične zasvojenosti, se ne smemo slepiti, da v naših delovnih okoljih tega ni. Zasvojeni sodelavci so med nami in njihova odvisnost ne vpliva samo na njihova življenja in življenja njihovih bližnjih, temveč je uničujoča tudi za organizacijsko kulturo, delovne odnose in poslovne rezultate.

NIČ TAKEGA

Na papirju so stvari jasne. Zakon o varnosti in zdravju pri delu narekuje, da delavec na delovnem mestu ne sme biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Tako piše tudi v vaših internih aktih o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc na delovnem mestu. Opredeljeni so postopki in načini preverjanja in ukrepanja v primeru suma, da zaposleni opravlja delo pod vplivom alkohola ali drugih substanc in seveda so jasne tudi sankcije.

DEŽELA LE PIJ, LE PIJ, PA DRUGEGA NALIJ