Digitalno

Uspešno delo z dokumenti v digitalnem delovnem okolju

Ena od značilnosti današnjega časa je stalna in hitra spremenljivost vsega. Ne le tehnološkega napredka na vseh področjih, tudi družbeni dogodki in naš odziv nanje nenehno postajajo drugačni. Pandemija je povzročila preoblikovanje številnih fizičnih delovnih mest v digitalna. V resnici se je pokazalo, da tehnologija lahko in mora spremeniti naše razmišljanje o delovnem mestu.

Najpomembnejša stvar v tej spremembi ni uvedba dela od doma, ampak sprejem popolnoma digitalnega načina dela. Fizična lokacija zdaj ni več omejitev, kot je bila nekoč, zato imamo zdaj popolnoma nove možnosti za združevanje digitalnega in fizičnega prostora. Tako lahko izkoristimo prednosti obeh. To nam omogoča, da lažje dosežemo zastavljene poslovne cilje.

Virtualno delovno okolje

Virtualno delovno okolje ni vezano na določeno lokacijo. Od koder koli lahko dostopamo do podatkov in dokumentov, ki jih potrebujemo za svoje delo. Omogoča nam sočasno sodelovanje z osebami, ki so na različnih lokacijah, lahko na različnih delih sveta. Kadar pri nalogah nismo odvisni od sodelavcev, jih lahko opravimo v času, ki nam najbolje ustreza. Za učinkovito delo v virtualnem delovnem okolju moramo imeti kakovostna digitalna orodja. Ta nam omogočajo stabilno in hitro povezavo na svetovni splet, varni virtualni dostop do informacij, sodelovanje pri ustvarjanju, urejanju, elektronsko podpisovanje, deljenje in varno shranjevanje dokumentov.

Možnost individualne razporeditve delovnega časa povečuje prilagodljivost in usklajevanje dela z osebnim življenjem. To poveča zadovoljstvo in s tem pripadnost zaposlenih podjetju ter pritegne in zadrži najboljše talente. Osebna prilagoditev delovnega časa poveča produktivnost, ker ljudje delajo v tistem času, ko so najbolj učinkoviti. Hkrati pa avtonomija pri delu zaposlenim nalaga še večjo osebno odgovornost. Pri hibridnem načinu dela se močno znižajo materialni in časovni stroški prevoza na delo. Delavec lahko gre na fizično delovno mesto in domov v času, ko ni prometne konice. Seveda za zadovoljstvo in najvišjo produktivnost zaposlenih ni dovolj le virtualno delovno mesto, ampak sta pomembna tudi razumevajoče vodstvo in tehnološka podprtost za delo.1