Upravne takse

Od 1. septembra 2008 lahko uporabniki plačajo takso v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Po mnenju zagovornikov te novele zakona naj bi bili ponujeni sodobnejši načini plačila upravne takse bolj praktični.

Irena Prodan

Facebook

Foto: Unsplash

Upravne takse se v skladu z Zakonom o upravnih taksah, plačujejo samo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega zakona, v upravnih in drugih javnopravnih zadevah