Jezik

TEST: Kako dobro vam gre nemščina?

Teste po navadi asociiramo s šolo. Vedno so nam bili odveč, tako da je misel, da bi se jih lotili še po delovnem dnevu v službi, med počitkom, za zabavo in prostovoljno, morda zelo tuja. Ampak test je lahko tudi poučen. Da dijaki in študentje ne bodo edini, ki se te dni vračajo med šolske klopi, smo pripravili jezikovni test tudi za vas! Test vključuje fraze v nemščini, s katerimi se na delovnem mestu gotovo srečujete. Čas je, da preverite, kakšno je vaše trenutno jezikovno znanje in morda načrte za naprej tudi jezikovno obarvate.

Foto: Unsplash

*Pravilne odgovore najdete na dnu članka*

Und jetzt auf Deutsch! Viel Spaβ!

 Pri vsakem primeru izberite en odgovor.

1. Das Meeting findet am Donnestag _____ 18. Uhr statt.
a) um              b) am              c) im

2. __________: Sitzung am Freitag.
a) Sache         b) Subjekt      c) Betreff 

3. Ich danke Ihnen _____ Voraus.
a) für              b) im               c) in

4. Sie ist heute ___________.
a) nichts im Haus    b) nicht im Haus      c) nach Hause

5. Sehr _________ Herr Müller.
a) geehrter    b) geehrten   c) geehrte

6. Vielen Dank für Ihr Schreiben _______ 17. April.
a) vom                        b) im               c) von

7. In _______ Anlage sende ich Ihnen den Vertrag.
a) die                         b) den                        c) der

8. Kann ich ______ zurückrufen?
a) Sie              b) Ihnen         c) sie