Odnosi

Telefoniranje: kaj je primerno in kaj ne

Eno od najpomembnejših, najpreprostejših in najosnovnejših pravil je tudi pri telefoniranju vljudnost. Dober telefonski glas je topel, prijateljski, posloven in zanesljiv. Predvsem v poslovnem svetu mora imeti tisti, ki kliče, občutek, da se bomo trudili izpolniti vsako njegovo željo. To pokažemo s potrpežljivostjo, prizadevanjem in prijaznim glasom.