Digitalno

Tehnologija je naša prijateljica in ne sovražnica: Kako jo izkoristiti

Prijatelji so nam v oporo in pomoč. Sovražnik je nevaren, bojimo se ga, ker nam lahko škoduje. Pogosto se nam zdijo nekatere stvari in še bolj tehnologije sovražne in se jih bojimo, ker jih ne poznamo. Zdijo se nam prezapletene za uporabo, zato se jih izogibamo. Kako udomačiti tehnologije, da bodo postale naše prijateljice in zaveznice?

Tehnologija (starogrško τεχνολογία: tehnología < τέχνη: téhnē – umetnost, spretnost, veščina + λογος: logos – beseda, računanje + pripona ια: ia) je  veda o načinih izdelovanja česar koli ali skupek takih postopkov od začetnega do končnega stanja. Na svetu ni izdelka, ki bi nastal brez tehnologije. Obstajajo denimo tehnologija obdelav materialov, tehnologija materiala, kemijska tehnologija, gradbena tehnologija, biotehnologija, informacijska tehnologija, nanotehnologija ipd.

Vloga znanosti je svet raziskovati in razlagati, vloga tehnologije je svet spreminjati. Glavna naloga tehnologije je optimizirati produktivnost, da bi proizvajali več.

Razvoj tehnologij je v zadnjih desetletjih bliskovit. Raste vzporedno z znanostjo. Za nekatere ljudi sta hitrost in novost razvoja tehnologij zastrašujoči. Bojijo se vedno novega načina dela. Strah pred neznanim nekatere blokira, da raje uporabljajo stare, preverjene in do zdaj učinkovite tehnologije. Vsak strah pred novimi tehnologijami in s tem okostenelost pa resno ogrožata obstoj v poslovnem življenju in na trgu.

Glavna naloga tehnologije je optimizirati produktivnost, da bi proizvajali več.

Ne moremo si predstavljati tržnega kmetovanja z idiličnim ročnim delom in vprežno živino ob konkurenčnosti modernih traktorjev s sodobnimi robotiziranimi tehnologijami proizvodnje hrane. Na področju zbiranja, shranjevanja, obdelave in prenosa podatkov bi nekateri še vedno radi konkurirali na trgu s tehnologijo ročnega beleženja na papir, shranjevanja v fasciklih in kartotekah ter prenosa po kurirju, navadni pošti ali po telefaksu.