Kariera

Študij in delo v tujini imata neprecenljive prednosti za rast in razvoj

Delo v tujini je privlačno za mnogo posameznikov zaradi različnih razlogov, kot so boljše plačilo, pridobivanje novih izkušenj in znanj, spoznavanje nove kulture ter jezikovno in kulturno bogatenje. Doživite lahko pravo in novo življenje v drugi državi, hkrati pa zaslužite denar. Vendar pa lahko delo v tujini prinese tudi številne izzive, kot so prilagajanje novemu okolju, kulturi in jeziku, ločitev od družine in prijateljev ter težave pri pridobivanju delovnega dovoljenja in drugih potrebnih dokumentov.

Vedno več (mednarodnih) delodajalcev se zaveda pomena mednarodnih programov v okviru izmenjave zaposlenih med podjetji. Takšni programi predstavljajo res dobre priložnosti za mreženje in vzpostavljanje novih stikov, prispevajo k veliki pridobitvi novega znanja in novih izkušenj, hkrati pa pravzaprav predstavljajo dostop do svetovnega trga dela. Za tiste osebe, ki imajo izkušnje s študijem ali z delom v tujini, se tudi sicer v delovnih okoljih predpostavlja, da so bolj proaktivne, da so bolj pripravljene tvegati, bolj si razširijo poglede na svet, da so osebnostno bolj zrele. Za vedno se jim v bistvu spremeni življenje. Ne smemo pozabiti, da z vsem tem tudi bolj izstopajo pred drugimi kandidati, ko se potegujejo za neko določeno delovno mesto ali za napredovanje na svoji poklicni poti.

Dobro je vedeti, da imamo vsi slovenski državljani pravico do dela v drugi državi članici EU. Enako velja to tudi za naše družinske člane. Velja pa tudi to, da imajo tujci, državljani EU popolnoma enake pravice kot zaposleni, ki opravljajo delo v svoji prvotni državi. K odločitvi o zaposlitvi v tujini bistveno prispevajo tudi predhodne študentske oziroma študijske izmenjave v sklopu študija.

Kaj je študijska izmenjava