STROKOVNJAK ODGOVARJA

Vaša vprašanja nam lahko pošljete na: revija@adma.si

SVETUJE: MAG. BOŠTJAN J. TURK

Facebook

Foto: Unsplash

V podjetju imamo več strank, ki zamujajo s plačili. Zanima nas, ali smo jim upravičeni zaračunati opomin v višini 5 evrov in obresti zaradi zamude plačila?

Zakonite zamudne obresti ste jim upravičeni zaračunati vse od nastanka obveznosti plačila naprej. Praksa je, da podjetja naročnikom te obresti zaračunavajo pri računu za naslednji mesec. Pravna podlaga za zaračunavanje obresti torej obstaja, seveda pa se postavlja vprašanje, ali je tako zaračunavanje pametno iz poslovnega vidika. Če imate denimo redno stranko, ki pri plačilu zamudi dan ali dva in ji boste zaradi tega zaračunali obresti, je vprašanje, če vas ne bo raje zamenjala s »prijaznejšim« prodajalcem oziroma izvajalcem.

Tudi stroške opomina ste jim upravičeni zaračunati, vendar pa največ v višini izdelave tega opomina. 5 evrov se zdi previsok znesek, običajno se stroški sestave opomina zaračunajo po ceni 1 ali 2 EUR.

Smo  manjše podjetje na začetku svojega poslovanja. Začeli smo se srečevati s plačilno nedisciplino in razmišljamo o postopkih, ki bi bili smiselni, da jih uvedemo. Zanima nas, kakšna je praksa oziroma kaj predlagate podjetju v takem primeru? Pri tem bi seveda poudarili, da nam je pomembno prihraniti nepotrebne stroške.

Običajen postopek je vložitev izvršbe na podlagi izdanih računov. Račun (faktura) je po zakonu priznana verodostojna listina, na podlagi katere je mogoče začeti postopek izvršbe. Izvršba je dokaj učinkovito pravno sredstvo, saj pridete do poplačila svojega računa precej hitro, in sicer s sklepom, ki ga izda sodišče. Potrebno pa je plačati takso za vsako izvršbo, ki jo vložite.

Še pred tem pa lahko svoje dolžnike tudi opomnite. Preden greste v postopek izvršbe, jim vsekakor pošljite še opomin pred izvršbo, kjer jim pojasnite, koliko in na kakšni podlagi vam dolgujejo, ter kako lahko poravnajo svoj dolg. V opominu tudi napišete, da v kolikor svojega dolga v dodatnem roku ne bodo poravnali, boste primorani začeti postopek izvršbe, ki pa pomeni dodaten strošek za njih, saj vam morajo poleg glavnice in obresti povrniti tudi stroške izvršilnega postopka.

Smo manjše nepremičninsko podjetje, ki se ukvarja s posredniškimi posli. Za stranko, ki je iskala stanovanje, smo opravili vse, kar smo se po pogodbi o posredovanju zavezali opraviti. Posel je bil tudi uspešen, saj je stranka sklenila najemno pogodbo z najemodajalko, ki smo jo našli. Ko smo stranki izdali račun za plačilo provizije, je račun zavrnila z obrazložitvijo, da naše storitve sploh ni potrebovala, saj je oglas na spletni strani našla sama. Kakšen je postopek, da pridemo do poplačila računa za plačilo provizije? Ali lahko neposredno sprožimo izvršbo?

Lahko neposredno pričnete postopek izvršbe. Izvršba je mogoča na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine. Račun, ki ste ga izdali v okviru opravljanja svoje dejavnosti (faktura), se šteje za verodostojno listino po zakonu.

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine vložite na pristojno sodišče. Predlogu morate priložiti tudi račun (verodostojno listino).