STROKOVNJAK ODGOVARJA

Vaša vprašanja nam lahko pošljete na: revija@adma.si

SVETUJE: MAG. BOŠTJAN J. TURK

Facebook

Foto: Fotolia

Kakšni so v Sloveniji pogoji za ustanovitev agencije za posredovanje zaposlitve? Morajo te agencije pridobiti kakšno koncesijo ali to ni potrebno?

Da, vsi domači in tuji pravni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji so dolžni za opravljanje dejavnosti posredovanja zaposlitve pridobiti koncesijo. Koncesijo lahko pridobijo tako domači kot tudi tuji pravni subjekti, če imajo za opravljanje te dejavnosti ustrezne kadre, poslovne prostore in opremo in obenem izpolnjujejo še dodatne pogoje,