Odnosi

Ste prepričani, da znate komunicirati s težavnimi sodelavci?

Na človeka se odzovemo in človek se odzove na nas. Obnašanja drugih ljudi morda ne moremo neposredno obvladovati, lahko pa se naučimo obvladovati lastno obnašanje in se naučimo tehnik učinkovitega sporazumevanja. Le na tak način lahko na sogovornika vplivamo v pozitivni smeri. Njihovo težavno vedenje lahko spremenimo v kulturno obnašanje, ki nam vsem dovoljuje, da o sebi mislimo dobro.

Foto: Fotolia

Pri delu s težavnimi sodelavci je pomembno prepoznati, na kakšen način lahko tudi sami doprinesemo k temu, da se nekdo drug zaradi našega vedenja obnaša težavno. Tudi sami smo verjetno kdaj koga spravili ob živce, ker je prav vsakdo med nami vsaj nekaj časa v odnosu do drugih težaven. Učenje sporazumevanja s težavnimi ljudmi pomeni učenje obvladovanja »svojega dela dvosmerne ceste«.

Ko osvojimo veščino pomirjanja tudi v zelo vročih situacijah, bo zavestno sledenje trem globokim vdihom in izdihom zadostovalo, da bomo spet vzpostavili kontrolo nad sabo in se odzvali na način, ki ga želimo. Temu bi naše babice rekle: »Preden kaj rečeš, preštej do 10!«.