Odnosi

Ste prepričani, da znate komunicirati s težavnimi sodelavci?

Na človeka se odzovemo in človek se odzove na nas. Obnašanja drugih ljudi morda ne moremo neposredno obvladovati, lahko pa se naučimo obvladovati lastno obnašanje in se naučimo tehnik učinkovitega sporazumevanja. Le na tak način lahko na sogovornika vplivamo v pozitivni smeri. Njihovo težavno vedenje lahko spremenimo v kulturno obnašanje, ki nam vsem dovoljuje, da o sebi mislimo dobro.