Odnosi

Ste prepričani, da poznate vse pogajalske taktike?

Pogajalske taktike so načini, kako doseči delni ali končni cilj pogajanj. Če predstavljajo pogajalski stili (verjetno bolj privzgojeno kot prirojeno) osebnostno lastnost, kako se lotevamo konfliktov, in pogajalske strategije ustrezno zavestno vedenje, so pogajalske taktike orodja, ki jih pri tem uporabljamo. Nekatere opisane taktike mejijo celo na goljufijo ali laž. Večina so načini za dosego ciljev, ki niso nujno skupni obema stranema. Bolj so namenjene temu, da dosežemo čim več v svojo lastno korist.