Odnosi

Ste prepričani, da poznate vse pogajalske taktike?

Pogajalske taktike so načini, kako doseči delni ali končni cilj pogajanj. Če predstavljajo pogajalski stili (verjetno bolj privzgojeno kot prirojeno) osebnostno lastnost, kako se lotevamo konfliktov, in pogajalske strategije ustrezno zavestno vedenje, so pogajalske taktike orodja, ki jih pri tem uporabljamo. Nekatere opisane taktike mejijo celo na goljufijo ali laž. Večina so načini za dosego ciljev, ki niso nujno skupni obema stranema. Bolj so namenjene temu, da dosežemo čim več v svojo lastno korist.

Foto: Fotolia

Pri tem nočemo učiti nepoštenosti. Nasprotno, želimo le seznaniti z načini, ki jih uporabljajo številni pogajalci, kako jih spoznati in tudi, kako se ubraniti oziroma se jim izogniti. Seveda imajo nekatere taktike lahko tudi negativne posledice pri naših ciljih. Včasih tudi uporaba določene taktike lahko »udari nazaj« in se nam ne vrne kot rezultat, kakršnega bi si želeli.

Osnove taktiziranja pri pogajanjih

Preden se lotimo opisovanja posameznih taktik, si oglejmo nekaj osnovnih napotkov.
- Vedno se pogajajte.
- Počakajte na ponudbo nasprotne strani.
- Ne sprejmite takoj prve ponudbe.
- Ne popuščajte prvi.
- Začnite z majhnimi stvarmi.
- Ne popuščajte prehitro.
- Če daš ti, dam tudi jaz.
- Pomembne stvari dajte v paket.

Vedno se pogajajte