Sproščanje telesa in duha na delovnem mestu

Ključni problem sodobnega življenjskega sloga je, da smo nenehno aktivni in ne poznamo več faze mirovanja oziroma počitka. Filozofija liberalnega kapitalizma se ruši sama vase, saj od človeka zahteva, da je nenehno v pogonu. Kot da je človek biološki stroj, namenjen za ustvarjanje dobička. Taki temelji so povsem nerealni, saj namesto dobička prinašajo le vedno več odsotnosti človeka na delovnem mestu zaradi bolezni.

Mateja Tuta

Facebook

Telo nikoli ne laže. Je čudovito orodje, preko katerega se lahko učimo, saj se odziva na naše misli in občutke. Vendar lahko telo slišimo le, ko upočasnimo. Upočasnitev pa je za današnjega človeka velik izziv. Sedeti sam s seboj in opazovati svoje notranje dogajanje se sicer sliši zelo preprosto, vendar je za naše zahodnjaške ume to presneto težko.

Ljudje nosimo v sebi dve kvaliteti. Prva je moč-stabilnost-produktivnost, druga je umirjenost-sproščenost-lahkotnost. Obe kvaliteti sta enako pomembni. Če prva prevlada za daljši čas, v fizičnem telesu nastanejo napetosti, bolečine in bolezen. Če prevlada druga, postanemo leni, apatični in neproduktivni. To je dragoceno opozorilo, da se ustavimo, opazujemo in nekaj spremenimo. Velikokrat ostajamo v moči in napetosti tudi takrat, ko situacija tega od nas ne zahteva. Ključnega pomena se je zavedati, da svojo moč uporabimo le takrat, ko je to potrebno, da mišic ne napenjamo po nepotrebnem. Opazujte se, kako ramena vlečete navzgor, stiskate čeljust, mrščite čelo.