ADMA

Sodobna IT-rešitev nudi ogromno pomoči v poslovni administraciji

Delo tajnic in poslovnih sekretark ni vezano le na pisanje po nareku, sortiranje in vpisovanje pošte, dvigovanje telefona, dogovarjanje s poslovnimi partnerji in vodenje službenega koledarja nadrejenih.

Med drugim vključuje tudi skrb za:

·      kadrovsko evidenco zaposlenih,

·      nadzor nad pravilnostjo registriranja prihodov na delo in odhodov z dela ter korekcijo napak ob tem,

·      odpiranje potnih nalogov, skrb zanje in vse, kar je povezano s službenimi potmi,

·      vodenje evidenc krajših odsotnosti z dela, dopustov in drugih celodnevnih odsotnosti,

·      vodenje evidenc in pripravo podatkov za obračun bolniških odsotnosti,

·      pravilen izračun stroškov prevoza na delo,

·      informiranje delavcev o njihovem dopustu, planu razporejenosti na delo in presežkih ali manku delovnih ur,

·      pripravo podatkov za obračun plač.

Pri svojem zahtevnem in odgovornem delu si pomagajo na različne načine. Tudi v današnjem času še srečamo primere, kjer vse podatke obdelujejo in shranjujejo le na papirju. Nekateri se dobro znajdejo v Excelovih tabelah, zato vse podatke vodijo v taki obliki. Nekaterim so domači IT-mojstri izdelali računalniška orodja, ki so pogosto zelo zapletena, omejujoča in neučinkovita oziroma delno opravijo le eno od nalog. Vsi ti načini obdelave in shranjevanja podatkov zahtevajo veliko podvojenega in celo večkratnega vnašanja podatkov, kar pomeni veliko dela in veliko tveganje za napake.

Le sodobne, profesionalne IT-rešitve so res primerne za današnji čas, ko mora biti veliko opravljeno v čim krajšem času in se kljub zapletenosti dela pričakujeta absolutna natančnost in zanesljivost. Hkrati imajo profesionalno izdelane aplikacije naslednje pomembne lastnosti: