ADMA

Samo Lozej: “Pomembni sta tudi empatija in čustvena inteligenca!”

ADMA INTERVJU

Samo Lozej, direktor Energetike Ljubljana, je v prostem času strasten jadralec, med drugim je tudi dvakrat prejadral severni Atlantik. V vlogi poslovneža pa gre za človeka, ki je zasedal številne pomembne vodstvene položaje v javnih podjetjih v prestolnici. Med drugim je bil pomočnik in direktor Ljubljanskih parkirišč in tržnic, nedavno pa so mu zaupali že drugi mandat v Energetiki Ljubljana. Malokdo ve, da je bil tudi vodja oziroma član vseh dosedanjih volilnih štabov župana Zorana Jankovića. Pred nastopom položaja na Energetiki Ljubljana je bil direktor družbe Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, torej družbe, ki se je pozneje združila z Energetiko Ljubljana v enovito proizvodno-distribucijsko podjetje s skoraj 600 zaposlenimi, ki deluje na kar treh lokacijah. Pri »managiranju« oziroma upravljanju družbe mu pomagata dve poslovni sekretarki. Vendar ob tem jasno poudarja, da Sonja in Nuška nista zgolj njegovi desni roki, temveč sta pomemben del celotnega vodstva Energetike Ljubljana.

Samo Lozej

Energetika Ljubljana, ki zaposluje okoli 580 ljudi, ogreva večino ljubljanskih domov, že nekaj let pa se ukvarjate tudi z oskrbo električne energije. Vodite torej veliko gospodarsko družbo, kar pomeni, da gre pri tem za veliko usklajevanja z najbližjimi sodelavci. Drži, da vam pri vašem delu pomagata kar dve poslovni asistentki, in sicer Sonja na sedežu Energetike in Nuška na sedežu TE–TOL? Zakaj ste se odločili za dvojno pomoč pri vodenju družbe? Je bila to vaša odločitev

Energetika Ljubljana je energetska družba, ki po združitvi z družbo Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (danes enota TE-TOL) od leta 2014 deluje na treh lokacijah, zaposluje 579 zaposlenih in z energijo in drugimi energetskimi storitvami oskrbuje več kot 130.000 uporabnikov. Enota TE-TOL v Mostah po obsegu del oziroma izvajanju dejavnosti ostaja največja soproizvodnja toplotne in električne energije pri nas, torej gre za primarno proizvodno lokacijo. V Šiški pa je sedež družbe in distribucijska lokacija za oskrbo s toploto in zemeljskim plinom. Na sedežu družbe je poslovna sekretarka vodstva Sonja Drenšek, na lokaciji enote TE-TOL v Mostah pa Nuška Strajnar, ki je to delo opravljala tudi v obdobju, ko je bila TE-TOL še samostojna družba. Vendar pa moram poudariti, da to nista moji osebni poslovni asistentki, temveč gre za poslovni sekretarki, ki skrbita za ožje in širše vodstvo na omenjenih lokacijah.

Kot direktor TE-TOL ste vodenje Energetike prevzeli decembra leta 2013. Ste torej takrat od vašega predhodnika, dolgoletnega direktorja Energetike Hrvoja Draškovića, podedovali vašo zdajšnjo poslovno asistentko Sonjo?

Raje bom rekel, da sem predvsem vesel, da je Sonja ostala na tem delovnem mestu, pa tudi, da je na svojem delovnem mestu ostala tudi Nuška. Obe namreč svoje delo opravljata več kot odgovorno, vestno in predano.

Kakšne konkretne zadolžitve ima denimo poslovna asistentka Sonja, ki vam pomaga na sedežu Energetike, in kakšne ima vaša druga poslovna sekretarka Nuška na sedežu TE-TOL v Mostah? Zagotovo nimata enakih delovnih obveznosti, ali pač?

Kot sem že dejal, to nista zgolj moji, torej direktorjevi poslovni sekretarki, temveč opravljata delo za širše vodstvo. Ker sem na sedežu družbe največ časa, je Sonjino delo bistveno bolj vezano tudi na moje vsakdanje obveznosti, Nuškino pa bolj na vsakdanje obveznosti tehničnega direktorja družbe ter pooblaščence direktorja za področje okolja, strateških razvojnih projektov in drugih vodstvenih področij, ki se nahajajo na sedežu enote TE-TOL. Med njune osnovne naloge sodijo opravljanje administrativnih del, vodenje evidenc, pripravljanje poročil in izdelovanje obračunov, sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag in navodil, pri organizaciji poslovnih dogodkov, v nabavnih postopkih, in seveda informiranje, sprejemanje in usmerjanje strank. Ker se to sliši precej formalno, lahko preprosto povem, da si Energetika Ljubljana dobrega delovnega dne brez njiju v smislu ustrezne podpore pri vodenju družbe zelo težko predstavlja.