Odnosi

S čustveno inteligentno komunikacijo do boljših odnosov na delovnem mestu

Večina konfliktov v organizaciji, tako v timih kot med posamezniki, se začne zaradi neustrezne komunikacije, ki povzroči dolgotrajne konflikte.

Foto: Fotolia

Nerazrešeni konflikti so najpogostejši vzrok za nastanek mobinga oz. psihičnega in čustvenega nasilja, ki je pojav, ki ga lahko v organizacijah zaznavamo na vseh ravneh in v vseh smereh. Po raziskavah sodeč, smo ga največ zaznali med sodelavci, torej na isti hierarhični ravni, in sicer kar 44 odstotkov. Zato ne preseneča dejstvo, da je najboljša preventivna strategija za preprečevanje mobinga uvedba t.i. kulture čustveno-inteligentne komunikacije, s katero daleč najbolj uspešno razrešujemo konflikte oziroma preprečujemo pojav psihičnega nasilja v delovnih okoljih. V prispevku bomo tako predstavili glavna načela čustveno-inteligentne komunikacije ter jih ponazorili s konkretnimi primeri uporabe.

Osnovna načela čustveno inteligentne komunikacije


Uvodoma bom opisala osnovna načela čustveno inteligentne komunikacije, pri čemer izhajam iz dela Daniela Golemana, začetnika čustvene inteligentnosti, ki se v marsičem prekriva tudi z načeli nenasilne komunikacije, koncepta, ki ga je kasneje razvil Marshall B. Rosenberg. Principi čustveno inteligentne komunikacije so se pokazali kot zelo učinkoviti za izboljšanje medosebnih odnosov, saj oblikujejo v organizaciji tako imenovano kulturo dostojanstvene komunikacije. Vsako načelo bom skušala približati bralcu skozi praktične primere, kot tudi z opisom posledic upoštevanja oziroma neupoštevanja posameznega načela čustveno-inteligentne komunikacije v medosebnih odnosih pri delu.

1. načelo: Empatija in so-čutenje

Ljudje smo zelo obremenjeni s presojanjem ljudi okrog sebe; Kdo je dober, kdo ni dober, kdo je pošten, kdo je podkupljiv… Zelo radi moralno sodimo, manj pa smo vešči v opazovanju samem. Komunikacijske izjave, ki izražajo moralne razsodbe in, ki jih velikokrat slišimo so, na primer: »Tvoj problem je, da si preveč sebičen«, ali pa: »To ni dostojno« »Ona je lena« … in podobno.