Počutje

Programi za osebno rast in duševno zdravje zaposlenih, ki prinašajo rezultate

Delodajalci se vse bolj zavedajo pomena in skrbi za dobro počutje in duševno zdravje zaposlenih na delovnem mestu, tako z namenom ohranjanja obstoječega kot pridobivanja novega kadra. V ta namen organizacije izvajajo različne ukrepe in programe, s katerimi želijo ohranjati in krepiti duševno zdravje in dobro počutje zaposlenih, preprečiti nastanek duševnih motenj in bolezni, hkrati pa tudi podpreti zaposlene, ki se že soočajo s težavami v duševnem zdravju.

Foto: Depositphotos

Najpogostejši ukrepi za spodbujanje duševno zdravih delovnih mest

Ukrepe, ki so usmerjeni k osebni rasti in duševnemu zdravju zaposlenih, ločimo glede na raven izvajanja (individualni, timski, organizacijski), trajanje (kratkoročni, dolgoročni), ciljno populacijo (vsi zaposleni, specifične skupine) itn. Kljub temu torej, da se ukrepi med seboj zelo razlikujejo, pa lahko, glede na to, katere cilje ukrepi zasledujejo, ukrepe razdelimo v naslednje skupine:

Zakaj zaposleni v ukrepih ne želijo sodelovati?

Ne glede na to, katere ukrepe oz. programe za spodbujanje dobrega duševnega zdravja in počutja zaposlenih organizacija izvaja, se v praksi pogosto dogaja, da navedeni ukrepi s strani zaposlenih niso dobro obiskani. Zaradi še zmeraj prisotne stigmatizacije področja duševnega zdravja (zlasti v povezavi z delovnim mestom) je nizka koriščenost še posebej značilna za ukrepe, ki naslavljajo pravočasno iskanje pomoči in podpore v primeru težav v duševnem zdravju.

Organizacije se morajo zavedati, da je skrb za duševno zdravje in osebno rast zaposlenih naložba v dolgoročni uspeh podjetja.