Finance

Prodaja blaga izven prodajaln

Zakon o trgovini v 6. členu določa, da občina v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati in s potujočo prodajalno.