Prodaja blaga izven prodajaln

Zakon o trgovini v 6. členu določa, da občina v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati in s potujočo prodajalno.

Irena Prodan

Facebook

Foto: Unsplash

Prodajalcem, ki svoje blago prodajajo na tak način, pa nalaga pravočasno pridobitev soglasja lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora na katerem se bo prodajalo blago in hkrati soglasje občine. V pisnem soglasju slednje morata biti določena lokacija, kjer se bo prodaja opravljala z naslovom ali parcelno številko, časovni termin prodaje blaga, ter