ADMA

“Poslovni asistent je oseba, ki lahko med drugim prepreči tudi morebiten konflik

ADMA intervju: Andrej Božič, generalni direktor Steklarne Hrastnik