Kariera

Pomembnost zavedanja lastnih kvalitet

»Jaz potrebujem eno dobro tajnico. Ali imate kakšno v svoji bazi?« To je zelo pogost stavek mojih strank, ki želijo zaposliti poslovno sekretarko ali vodjo pisarne. Seveda sledi moje vprašanje: »Kaj pa je za vas dobra tajnica?«

Največkrat sta možna le dva odgovora:

1.     »Nasmejana in da dobro izgleda.« V tem primeru je moj odgovor kratek in jasen: »Žal ste stopili v stik z napačno agencijo. Mi nismo modna agencija. Odlično pa vam lahko pomagamo pri iskanju in zaposlitvi na področju visoko strokovnih kadrov.«

2.     » Hmm … zaupanja vredna, odlično organizirana in z odličnimi organizacijskimi sposobnostmi, samostojna, samoiniciativna, natančna, hitra, iznajdljiva, prijazna, urejena, komunikacijsko spretna, odlično računalniško pismena, zna vsaj enega do dva tuja svetovna jezika ...« in tukaj se naš pogovor nato tudi nadaljuje do zapolnitve odprtega delovnega mesta z vrhunsko poslovno sekretarko ali sekretarjem.

Isto delovno mesto, a dva tako različna opisa.

VLOGA/KAJ JE POSLOVNI SEKRETAR

Položaj poslovnega sekretarja (m/ž) je osrednji položaj v podjetju, neuradno vodstveni in povezovalni. Je stičišče organizacije, obveščenosti, komunikacije in poslovanja ter upravljanja. Velikokrat je v domeni prav poslovnega sekretarja ključna in visoko odgovorna odločitev, katere informacije sprejeti in/ali jih zadržati ter predati naprej, komu, na kakšen način, premisliti na učinke tega. Nezanemarljivo dejstvo je visoka raven zaupanja, ki ga mora gojiti vodstvo, in tudi ostali zaposleni do take osebe. Ta pa si to pridobi le na način ohranjanja visoko profesionalne ravni odnosa z vsemi znotraj in zunaj podjetja, kjer sta pomembna visoka raven empatije in čustvene inteligence na eni strani ter sposobnost razumevanja (uspešnega) poslovanja.

USPEŠEN POSLOVNI SEKRETAR

Za uspešno opravljanje delovnega mesta podpore poslovodstvu so potrebna uradna znanja, kot so na primer priprava in izdaja dopisov in drugih dokumentov, računalniška pismenost, znanje tujih jezikov, poznavanje protokola in podobno. Ta znanja lahko poimenujemo hard skills. Toda ključno vlogo pri opravljanju poklica poslovnega sekretarja v resnici igrajo soft skills, kot so optimizem, organiziranost, doslednost, usmerjenost k ljudem, empatija, predvidevanje možnih rešitev ...

Osnova teh soft skillsov so talenti. Talent je sposobnost, ki jo ima posameznik na posameznem področju, tako umskem (glasbeni, matematični, jezikoslovni …), kot fizičnem (športni, rokodelski …)

Talent x znanje x vložek (znanje, izkušnje) = moč, sposobnost.