Odnosi

Počutite se tako, kot razmišljate

Kognitivno-vedenjska terapija — običajno imenovana kar KVT — se osredotoča na to, kako ljudje razmišljajo in ravnajo, da bi jim tako pomagala pri njihovih čustvenih ter vedenjskih težavah. Mnoge učinkovite KVT-tehnike se zdijo kot vsakdanja zdrava pamet.