Digitalno

Pisarna brez fasciklov

V preteklosti so bili vsi dokumenti natisnjeni na papir ali ročno izpisani na kartotečnih lističih. Taka oblika dokumentov se je hranila v pisarnah ali v posebnih arhivskih prostorih. Vročali in izmenjavali smo jih fizično po pošti, v zadnjih desetletjih tudi po e-pošti. Zbiranje, obdelava, hranjenje, vročanje in izmenjava dokumentov so bili zelo zamudni in nepregledni postopki.

Predpisi in standardi hranjenja so natančni in zagotavljajo varnost, a praksa je pokazala, da so bili marsikje v običajnih omarah ali celo zgolj na policah. Izpostavljeni so bili vlagi, prahu, plesni in drugim uničujočim vplivom. Ponekod so bili hranjeni celo na drugi lokaciji. Dostop do njih so imele velikokrat celo nepooblaščene osebe. V času digitalizacije je omogočeno brezpapirno poslovanje. Vsi procesi so hitrejši, varnejši za obdelavo, podpisovanje, izmenjavo in hranjenje. Način brezpapirnega poslovanja podpira zakonodaja.

Digitizacija, digitalizacija, digitalna transformacija

Nedavno so številna podjetja v uvajanju digitalnih rešitev videla strah in nepotrebno breme, ki ne bo prineslo želenih učinkov. Raziskava DeloitteB navaja, da 87 % vprašanih meni, da bodo digitalne tehnologije motile njihovo delovanje. Hkrati pa se jih 44 % počuti ustrezno pripravljenih na motnje, ki naj bi se zgodile v njihovem delovanju zaradi uvajanja digitalnih tehnologij.

Digitizacija

Digitizacija je pretvorba analognih podatkov v digitalne. Do digitalnih podatkov lažje dostopamo in jih učinkoviteje obdelujemo.

Digitalizacija

Digitalizacija je uvedba digitalne tehnologije v delovni proces. Pomaga nam znižati stroške, poenostavi zbiranje, obdelavo in hranjenje dokumentov. Poleg široke uporabe v podjetjih vpliva tudi na družbeno življenje, ki se je v veliki meri že digitaliziralo predvsem z dostopnostjo in hitrostjo informacij ter družabnimi omrežji. Digitalizacija prinaša spremembe v naših navadah oziroma družbenih procesih.

Digitalna transformacijaA

Digitalna transformacija je preoblikovanje podjetja s prenovo informacijsko komunikacijskih tehnologij. Eno od področij digitalne transformacije je prehod na brezpapirno poslovanje.

Nujnost digitalnih kompetenc zaposlenih