Pet korakov osnov poslovnih financ za boljšo podporo vodstvu

Podjetje je kot živo bitje, v katerem kroži »kri«, to je denarni tok. Je del sistema, globalnega okolja, v katerem deluje in živi. Deluje s ciljem dolgoročnega preživetja, tekmuje s sebi enakimi, boljšimi od sebe, v tekmi, kdo bo prevzel več trga, ustvaril več, zadovoljil pričakovanja lastnikov kapitala podjetja.

Nadja Zorko

Facebook

Na tej poti so posamezniki v podjetju ključ njegovega uspeha in to ne glede na katerem delovnem mestu delujejo. Za uspeh na delovnem mestu moramo biti strokovno usposobljeni za delo, ki ga opravljamo, poznati svoje delovne zadolžitve, cilje, ki jih moramo doseči. Poznati in razumeti moramo ključne cilje svojega podjetja, njegovo okolje, kulturo, poslanstvo. Poznati, kako naše podjetje »diha in živi«. In navsezadnje biti moramo del tega sistema, osebnostno zreli, notranje uravnovešeni, ciljno orientirani, učeči, fizično zdravi. Zagotavljanje pravočasne in ustrezne podpore vodstvu podjetja je ključni del uspešnega vodenja podjetja.

Poznavanje osnov poslovnih financ podjetja, v katerem delujemo, nam je lahko na delovnem mestu v pomembno pomoč, saj razumemo, kje in kako lahko še dodatno prispevamo k uspehu podjetja. Še več, pomaga nam, da dojemamo manj osebno odzive ljudi, posameznikov, vodij, jih bolj razumemo in se hitreje ter ustrezneje