Finance

Pet korakov osnov poslovnih financ za boljšo podporo vodstvu

Podjetje je kot živo bitje, v katerem kroži »kri«, to je denarni tok. Je del sistema, globalnega okolja, v katerem deluje in živi. Deluje s ciljem dolgoročnega preživetja, tekmuje s sebi enakimi, boljšimi od sebe, v tekmi, kdo bo prevzel več trga, ustvaril več, zadovoljil pričakovanja lastnikov kapitala podjetja.