ADMA

Percepcija, perspektiva in začetna točka konflikta

Koncept zmagaš-zmagam (win-win) predstavlja velikanski preskok v ravnanju s konflikti in hkrati sproži vrsto novih raziskav o tem, kaj se v konfliktu zares dogaja. Eden izmed elementov, ki močno vpliva na naše ravnanje v konfliktu, je naše zaznavanje (percepcija) konflikta ter perspektiva (zorni kot), s katere gledamo na konflikt.