Kariera

Osebna agilnost: Ključna kompetenca v negotovem okolju

Delujemo v okolju, ki ga zaznamujejo stalen, hiter in nepredvidljiv razvoj. To okolje, v katerem nikoli ne veš, kaj te čaka, poimenujemo s kratico VUCA, ki izhaja iz ameriške vojske in opisuje bojno okolje z besedami volatilnost (ang. Volatility), negotovost (ang. Uncertainty), kompleksnost (ang. Complexity) in dvoumnost (ang. Ambiguity). V tem okolju postaja osebna agilnost ena od ključnih kompetenc, ki jo zaposleni potrebujejo za uspešno krmarjenje med izzivi negotove prihodnosti.

Biti agilen ima številne prednosti. Pomaga nam, da se bolje odzivamo na spremembe, smo bolj odporni, vidimo pozitivne strani vsake spremembe ter se učimo in rastemo iz vsake priložnosti, tudi ko nam spodleti. Pravzaprav se lahko pogosto največ naučimo takrat, ko nam spodleti, in to, da smo agilni, nam pomaga, da te priložnosti vidimo kot trenutke učenja.

Kaj pravzaprav je osebna agilnost?

Osebna agilnost se nanaša na sposobnost posameznika, da se prilagaja, uči in uspeva v okolju nenehnih sprememb.

Biti bolj agilen pomeni veliko več kot delati bolj prilagodljivo ali hitreje

Osebna agilnost ni sinonim za prilagodljivost, saj je osebna prilagodljivost le ena – čeprav pomembna komponenta agilnosti. Biti bolj agilen ne pomeni samo hitrejšega reševanja težav ali bolj prilagodljivega odzivanja na spremembe, ampak tudi izboljšanje sposobnosti, da se učinkovito odzovemo na nove in nepričakovane situacije.

Poleg tega agilnost vključuje sposobnost sprejemanja odgovornosti za lastno učenje in razvoj, kar vključuje sposobnost sprejemanja povratnih informacij ter izboljševanja naših sposobnosti in spretnosti. To je ključno, da se lahko uspešno prilagajamo novim okoliščinam in sprejmemo nove izzive. Tako med pomembne lastnosti agilnih posameznikov lahko prištevamo učno agilnost, odpornost, ustvarjalnost, prilagodljivost in čustveno inteligenco.