Kariera

Osebna agilnost: Ključna kompetenca v negotovem okolju

Delujemo v okolju, ki ga zaznamujejo stalen, hiter in nepredvidljiv razvoj. To okolje, v katerem nikoli ne veš, kaj te čaka, poimenujemo s kratico VUCA, ki izhaja iz ameriške vojske in opisuje bojno okolje z besedami volatilnost (ang. Volatility), negotovost (ang. Uncertainty), kompleksnost (ang. Complexity) in dvoumnost (ang. Ambiguity). V tem okolju postaja osebna agilnost ena od ključnih kompetenc, ki jo zaposleni potrebujejo za uspešno krmarjenje med izzivi negotove prihodnosti.