Kariera

Odgovori na vprašanja, ki jih imate o odpravnini

V časih, ko nobeno delovno mesto ni več varno, se vse pogosteje pojavljajo vprašanja, povezana z izplačilom odpravnine v primerih odpovedi delovnega razmerja. Nič manj zanimiva ni problematika izplačila odpravnine v primeru, ko gre podjetje, kjer je upravičenka ali upravičenec do odpravnine zaposlen, v stečaj, ali pa je nad njim izveden postopek prisilne poravnave. V zadnjem času se v praksi pojavljajo tudi primeri, ko delodajalec pogojuje nadaljevanje delovnega razmerja s tem, da delavcu ne izplača odpravnine.