Kariera

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

V časih, ko se Slovenci še nismo povsem opomogli od gospodarske krize, in ko številna podjetja še vedno odpuščajo presežne delavce, je koristno poznati temeljna pravila, ki so uveljavljena na področju odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Foto: Fotolia

Tovrstna odpoved je namreč ena izmed tistih, ki se je delodajalci najpogosteje poslužujejo, upravičeno ali neupravičeno. Še posebej problematične so neupravičene odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, saj se jih delodajalci raje poslužujejo kot denimo krivdne odpovedi ali pa odpovedi zaradi nesposobnosti. Razlog za to je očiten: izračunajo namreč, da bodo s poslovnim razlogom manj zgubili kot pri ostalih dveh odpovednih razlogih, pri katerih bodo morali delavcem dokazati krivdno ravnanje ali nesposobnost. Poleg tega pa odpoved pogodbe iz krivdnega razloga ali iz razloga nesposobnosti vsebuje tudi močan emocionalni element – zaradi užaljenosti delavca namreč delodajalci pričakujejo težavnejši postopek take odpovedi.