Odnosi

Odlašanje in zamujanje

Ko sem razmišljal o temi članka in kako ga pomladansko obarvati, je bilo zunaj že čisto pomladno in čez dan so bile temperature že prav spodbudne, pomladanska utrujenost pa je dober »izgovor« za kakšno zamudo. Zamujanje in odlašanje sta kar pogosti temi, ki jih posamezniki raziskujejo na mojih delavnicah.

Ob tem se krešejo mnenja, budijo prepričanja in rojevajo miti o »prav in narobe«, saj je vsebina globoko povezana s spoštovanjem in dogovori, ki so naša kulturna vrednota. Tema lahko spodbudi razmišljanje, pospeši utrip in vam posledično morda pomaga prebroditi ne le posledice odlašanja in zamujanja, ampak tudi pomladansko utrujenost.

Zakaj zamujamo

Zamujanje običajno dojemamo kot nekaj, kar je neprijetno, nevljudno in neprofesionalno. Kljub temu pa se mnogi ljudje soočamo z izzivi pri obvladovanju svojega časa, ki je še posebej izrazito prisotno v času, ko je tempo življenja hiter, nalog in opravil pa običajno bistveno več, kot bi jih lahko z veseljem in pravočasno opravili. Posledice zamujanja in odlašanja posameznikov se dotikajo in imajo posledice za vse vpletene, ne le tistega, ki odlaša ali zamuja. Poglejmo, zakaj ljudje odlašamo in zamujamo, kakšni so psihološki vzroki in posledice, ter kako lahko nenasilna komunikacija pri tem pomaga.

V osnovi lahko odlašanje in zamujanje povzročijo različni dejavniki, a pogosto so vzroki psihosomatske narave. Temeljni vzroki za odlašanje ali zamujanje so pogosto podobni, čeprav gre za dve različni, a povezani kategoriji. Oboje vpliva na osebne in poslovne odnose, že razumevanje vedenja pa lahko vodi do sprememb, večje produktivnosti, zavedanja in bolj izpolnjujočih odnosov.