Finance

Nova turistična in promocijska taksa

15. marca 2018 je začel veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT-1), ki prinaša kar nekaj novosti.

Foto: Unsplash

Najpomembnejša je zagotovo ta, da bodo morali od 1. januarja 2019 nastanitveni ponudniki turistom zaračunati tudi promocijsko takso, poleg turistične, in sicer tako, da bodo obračunani turistični taksi dodali 25% vrednosti. V primeru, da bo znašala turistična taksa 2,00 EUR, bo turist poleg nje plačal še 0,50 EUR promocijske takse, skupaj 2,50 EUR nadomestila na osebo na prenočitev. Promocijska taksa bo namenjena dodatnemu sofinanciranju Slovenske turistične organizacije. 

Po novem bodo polno turistično takso plačevali tudi turisti v kampih (prej so plačevali polovično turistično takso) in člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah (po starem zakonu jim turistične takse ni bilo potrebno plačevati).