Odnosi

Ni vse črno ali belo: bodite ustvarjalci sprememb na bolje

Novo leto je vsakokrat odlična priložnost za spremembe. Spremembe, ki jih ljudje kar radi pometamo pod preprogo, čeprav vemo, da lahko naš vsakdanjik naredijo lepši, bolj učinkovit, bolj sproščen, bolj zadovoljujoč. Med spremembami, ki lahko k vsemu navedenemu prispevajo, so zagotovo tiste, ki prispevajo k boljšim odnosom na delovnem mestu, kjer povprečni Evropejec preživi 37,8 ure na teden.

Na delovnem mestu tako običajno preživimo več časa kot z družino, kot s prijatelji ali ob izbranih prostočasnih dejavnostih. Vse to je zadosten razlog, da je prijetno delovno okolje pomembno za naše počutje tudi izven zidov službe, da je osnova za kakovostno življenje. Ni treba, da smo vedno, vsak trenutek na delu, zadovoljni, a ravno tako ni treba, da smo zaradi dela in delovnega mesta ali sodelavcev nesrečni.

RAZLIKE NAJ NE BODO IZGOVOR ZA SLABE ODNOSE

Pa vendar so v resničnosti odnosi na delovnem mestu pogosto razlog za slabše počutje, posamezniki imajo različne bolj ali manj (ne)prijetne izkušnje, izoblikovalo pa se je tudi veliko mitov, ki so dostikrat enostransko predstavljeni. Odnose na delovnem mestu krhajo tudi bolj ali manj relevantni miti o ljudeh in njihovem vedenju pri delu. Tako zaposleni kot vodje ali vrhovni menedžment smo le ljudje z različnimi značaji, z različno osebnostjo in z različnimi vrednotami, pričakovanji in željami. Nekatere vodje znajo te razlike združiti, nas povezati, drugim to ne uspe in odnosi so kar naenkrat na robu vrelišča. Hkrati začnejo hitro še krožiti govorice o neustreznih šefih in škodoželjnih sodelavcih. Neskončna tekmovalnost oziroma nepovezanost med oddelki postane resničnost, ki vpliva na naše počutje in na delo. Včasih so razmere res nevzdržne, sami s svojo vlogo in položajem ne moremo vplivati na spremembe. Takrat je čas, da razmislimo tudi o menjavi delovnega okolja službe. Je pa res, da so pogosto vrata k boljšemu počutju na delovnem mestu odprta ali vsaj na pol priprta in je najbolj od nas samih odvisno, ali bomo stopili na drugo stran. Biti zadovoljen na delovnem mestu je namreč bolj pogosto odvisno od nas samih, kot si sicer mislimo. Zavedati se moramo pomena tega, da iskreno in celostno pogledamo na situacijo in začnemo s spremembami najprej pri sebi. Ne glede na to o kateri situaciji, odnosu ali razmerju govorimo. Biti odličen sodelavec drugim, prispeva ogromno k pozitivnemu okolju na delovnem mestu. To pripomore h krepitvi zadovoljivih odnosov med sodelavci in dvigu splošne produktivnosti nas samih in tudi tima, del katerega smo. Nekateri sodelavci lahko celo postanejo prijatelji zunaj službe, če najdejo podobne interese. Prednosti dobrega sodelavca vključujejo vse naslednje navedbe: Druženje s sodelavci naredi delo bolj prijetno.

Biti zadovoljen na delovnem mestu je bolj pogosto odvisno od nas samih, kot si

sicer mislimo.