Odnosi

Nevrolingvistično programiranje in glas notranjega kritika

Ste kdaj razmišljali o mislih, občutkih in spoznanjih, ki se dogajajo znotraj nas samih, o dogodkih, ki še dolgo odzvanjajo v naši notranjosti? V njih je skoncentrirana najmočnejša energija – energija misli, ki upravlja naše miselne procese.

Foto: Fotolia

Poenostavljeno bi lahko dejali, da pozitivne izkušnje ustvarjajo pozitivne zapise v naših mislih in čustvih ter se zrcalijo skozi dejanja. Dejanja pa  so manj naporna, ustvarjalna in nas napolnijo z altruističnim razmišljanjem, kompromisnim delovanjem, kooperativnimi pristopi v delovnih procesih. Kaj lepšega bi si sploh lahko želeli? Vendar pa vse izkušnje niso pozitivne. Negativne izkušnje ustvarjajo negativne zapise, ki onemogočajo kompromise, kooperativnost, altruizem in nas ovirajo v ustvarjalnosti, tudi na delovnem področju.

Notranji kritik je glas znotraj nas, ki nam sporoča, da nismo dovolj pametni, močni, sposobni, talentirani, privlačni, izobraženi. Glas s tem prebuja dvom in nezaupanje v našo moč in sposobnosti.

Notranji kritik

Vsakdo ob začetku življenja ali poklicne kariere dobi »majhen kovček« za svojo miselno prtljago. Sprva je prazen, a sčasoma je prtljage v kovčku vedno več. Naenkrat se zavemo, da je v kovčku vsega preveč, tudi nepomembnega. To nas izčrpava, navdaja z nezadovoljstvom, jezi in spravlja v stisko. Nič zato, vedno imamo na voljo izbiro. Lahko nemočni čakamo in upamo, da se nas usmili nekdo, ki nam bo pomagal nositi breme naše prtljage. Žal večina sama prenaša svoje breme in se za naše ne zmeni. Lahko pa se razbremenimo tako, da se lotimo pospravljanja in odstranjevanja vsega, kar je odveč in nepotrebno. Če tega ne naredimo, se slejkoprej srečamo z glasom našega notranjega kritika.

Vsi ga imamo. To je glas znotraj nas, ki nam sporoča, da nismo dovolj pametni, močni, sposobni, talentirani, privlačni, izobraženi. Glas s tem prebuja dvom in nezaupanje v našo moč in sposobnosti. Del nas je prepričan, da nas ta glas varuje, zato mu verjamemo. Tako notranji kritik pridobi veliko moč in premaga bojevnika v nas. S tem se rušijo naša samopodoba, uspešnost in notranja motivacija za doseganje kariernih ciljev.

Če se vam ponudi možnost, da spoznate in obiščete vašega kritika, ga povprašajte: »Kaj pa ti tukaj počneš? Se zdi, da brez tebe ne morem?«

Kako se razvije notranji kritik?