Digitalno

Ne zanemarimo digitalizacije na noter

Ko pomislimo na digitalizacijo poslovanja, si običajno predstavljamo digitalizacijo postopkov in procesov, ki nam pomagajo pri poslovanju na zunaj, torej tisti del poslovanja, ki je usmerjen na trg. Glede na to, da je digitalna preobrazba povezana z uporabo digitalnih tehnologij pri ustvarjanju dodane vrednosti organizacij, je to popolnoma logično razmišljanje. A prilagajanje poslovnih procesov organizacij, glede na hitre spremembe okolja v katerem delujejo, pomeni tudi optimizacijo, digitalizacijo in avtomatizacijo podpornih procesov oziroma procesov znotraj organizacije.

»Namen digitalizacije navznoter je obvladovanje procesnih pravil ter vseh notranjih procesov in postopkov v čim bolj enotnem delovnem okolju. Tako bo s pravo digitalno platformo podjetje lahko celostno digitaliziralo poslovne procese in učinkovito upravljalo vse dokumente, ki nastajajo pri poslovanju,« pravi David Habot, pomočnik direktorice za strateški razvoj v podjetju Mikrocop, ki se ukvarja z digitalizacijo poslovanja. Kot pravi, v praksi poslovanje na noter in na zunaj na digitalni platformi poteka veliko bolj tekoče, saj take platforme podpirajo med drugim zakonsko skladne postopke upravljanja in hrambe dokumentov, ravnanja z osebnimi podatki, digitalnega podpisovanja in druge zmogljivosti. Z izvedbo opravil v digitalni obliki podjetja tako poenotijo delovno okolje za zaposlene, ne glede na to, ali zaposleni delajo od doma ali v poslovnih prostorih, neomejeno v času.

Čeprav digitalna transformacija za podjetja in organizacije na začetku pomeni investicijo v razvoj, se kmalu izkaže kot orodje in način za ustvarja- nje prihodkov, poudarja Habot. »V Mikrocopu si prizadevamo za optimizacijo temeljnih poslovnih procesov, ker verjamemo, da le skupek vseh vpliva na večjo stabilnost in zadovoljstvo strank, posledično pa seveda na prodajne cilje.

Pot k digitalni preobrazbi je predvsem sprememba navznoter,« še poudari. Da digitalne platforme, ki podpirajo tako notranje kot zunanje poslovne procese, postajajo izhodišče za trajno in celostno digitalno preobrazbo, razume in sprejema vedno več podjetij. Z optimizacijo in digitalizacijo notranjih procesov, ki so običajno tesno povezani s procesi na zunaj, se povečuje pretočnost postopkov, s tem pa tudi informacije in dokumenti, ki nastajajo pri poslovanju.